P

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

CKA "Mrówka"

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Marta Mrówka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Konferencyjno – Apartamentowe „ Mrówka
  z siedzibą w Warszawie przy ul, Przekornej 33, NIP: 951 -208-47-20 zwana dalej CKA Mrówka

 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a CKA Mrówka umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez CKA Mrówka. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w CKA Mrówka. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie CKA Mrówka lub w jego okolicy.

 3. CKA Mrówka informuje, że podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowe. CKA Mrówka informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

 4. CKA Mrówka informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy

 5. CKA Mrówka informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • Firmom księgowym współpracującym z Hotelem,
  • Kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,
  • Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,
  • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT CKA Mrówka
  • Firmom kurierskim i pocztowym,
  • Biurom podróży.

 6. CKA Mrówka informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

 7. W przypadku zarezerwowania noclegu w CKA Mrówka za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do CKA Mrówka przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego CKA Mrówka pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

 8. Ponadto, Hotel udostępnia adres ado@cka-mrowka.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  Dyrekcja Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka.


  Dyrekcja Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka”