R

Regulamin

CKA "Mrówka"

Dyrekcja Centrum Konferencyjno- Apartamentowego "Mrówka" wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka”.
 2. Pomieszczenia mieszkalne w Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka”, zwane pokojami wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku według aktualnego cennika.
 4. Gość Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka” posiadający rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 11:00-14:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest przygotowany.

       

§2

 1. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu w Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka”, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu (poza okres wskazany w dniu przybycia) gość Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00.
 3. Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu (najmu), w przypadku braku miejsc.
 4. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry.

§3

 1. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” ma obowiązek zapewnić: Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa. Bezpieczeństwo pobytu w tym również zachowanie tajemnicy informacji o gościu. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka”. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. Sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§4

 1. Na życzenie gościa Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” świadczy nieodpłatne usługi: Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. Budzenie o wyznaczonej godzinie. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” może odmówić przechowania bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego. Dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.

§5

 1. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług  w zakresie określonym przepisami art. 846 i 852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.
 3. Odpowiedzialność Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka”  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych jest ograniczona.
 4. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 5. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł

 

§6

 1. Gość Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” nie ma prawa przekazywać zwalnianego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uregulował należną za pobyt opłatę.

§7

 1.  W Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 2. Osoby nie meldowane w Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka” nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 3. Zachowanie gości korzystających z usług Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka” nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie nie przestrzegającej Regulaminu.
 4. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”  jest miejscem organizacji imprez okolicznościowych i zastrzega sobie prawo do zakłócenia ciszy nocnej. Recepcjonista przyjmując rezerwację ma obowiązek poinformować gościa o wszelkich imprezach nocnych organizowanych w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka”.

§8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Dla gości Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka” udostępnione jest pomieszczenie – prasowalnia.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, obowiązujące przepisy prawne oraz dobre samopoczucie własne i innych gości w całym obiekcie obowiązuje ZAKAZ PALENIA. Miejsca do tego wyznaczone są na zewnątrz obiektu. Za nieuszanowanie przepisu każdy gość obciążony będzie kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju i jego niezdatność do ponownego wynajęcia.
 5. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin Centrum Konferencyjno- Apartamentowego "Mrówka..

§9

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju Centrum Konferencyjno-Apartamentowego „Mrówka” będą gromadzone w hotelowym biurze rzeczy znalezionych, prowadzonym przez służbę pięter, przez okres 14 dni. Odesłanie tych przedmiotów będzie mogło być dokonane na wyraźne życzenie gościa za zaliczeniem pocztowym na jego koszt.